Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng

Đông Bắc 14:06 | 23/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quảng Ngãi đặt chỉ tiêu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 38.000 - 39.000 tỷ đồng trong năm 2024.

  

UBND tỉnh  Quảng Ngãi vừa xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, các chỉ tiêu thi đua chủ yếu mà tỉnh Quảng Ngãi đặt ra, gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 2,5 - 3%; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.460 USD; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 70-71% (trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 43-44%); vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn khoảng 38.000 - 39.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%...

 

 Cụm công nghiệp Quảng Ngãi. Ảnh BKT.

Một trong những nội dung thi đua đáng chú ý là nâng cao năng lực nội tại, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực xử lý những vấn đề tồn đọng để khơi thông nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững; tập trung nguồn lực cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án có quy mô lớn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 Chương tình mục tiêu quốc gia; tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp bám sát kế hoạch này và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, phát động thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2024…

Khởi công cụm công nghiệp hơn 50 ha

Ngày 22/1, Công ty CP ESG E&C đã khởi công đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Cụm công nghiệp An Sơn - Đức Lân.

Cụm công nghiệp An Sơn - Đức Lân được triển khai trên khu đất rộng 50ha, tại thôn Tú Sơn II, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án cụm công nghiệp đầu tiên ở Quảng Ngãi do doanh nghiệp tư nhân quản lý vận hành và đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Dự án có tổng vốn đầu tư 265 tỷ đồng, được triển khai với mục tiêu hình thành một cụm công nghiệp mới, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất có điều kiện phù hợp để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tham gia đầu tư các loại hình công nghiệp…

Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 15 ha (gần 30% diện tích) với tổng kinh phí gần 8 tỉ đồng và đã được UBND tỉnh cho chủ đầu tư thuê đất đợt 1 (hơn 11ha) để triển khai xây dựng dự án.

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, đến năm 2030 tỉnh Quảng Ngãi định hướng phát triển 10 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 6.648 ha. Trong đó có 6 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Dung Quất và 4 khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế Dung Quất.

Quy hoạch cũng định hướng việc thực hiện di dời 3 cụm công nghiệp, gồm 2 cụm ở thành phố Quảng Ngãi, gồm Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, Cụm công nghiệp phường Trương Quang Trọng và 1 cụm ở huyện Ba Tơ là Cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng 17 cụm công nghiệp hiện có và đề xuất thành lập mới 19 cụm công nghiệp.