Chủ động nguồn vaccine phòng ngừa COVID-19

Chủ động nguồn vaccine phòng ngừa COVID-19

Hiện tại, Việt Nam đã đàm phán với các nhà sản xuất với mục tiêu nhập khẩu được 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021. Đồng thời, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước để chủ động nguồn vaccine.