Xóa rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh xây dựng

Xóa rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh xây dựng

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 sẽ tập trung vào nhiệm vụ tháo gỡ bất cập pháp lý, nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh…
Ngành xây dựng sẽ phát huy tốt hơn 10 điểm nhấn

Ngành xây dựng sẽ phát huy tốt hơn 10 điểm nhấn

Bộ Xây dựng cho biết: Năm 2024 được ngành xác định là năm tăng tốc để thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tạo động lực để hoàn thành mục tiêu kế hoạch giai đoạn này.
Đảm bảo tính thực tiễn khi định giá đất

Đảm bảo tính thực tiễn khi định giá đất

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, có hơn 50% các dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc triển khai chậm do bất cập trong việc xác định giá đất theo phương pháp giá thị trường bởi đây là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của dự án bất động sản.