FPT Online trả cổ tức tiền mặt 200% cho năm 2020

FPT Online trả cổ tức tiền mặt 200% cho năm 2020

Với hơn 18,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ phải chi trả 369,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức năm 2020, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu FOC sẽ nhận về 20.000 đồng cổ tức.
SHB dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20,5%

SHB dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20,5%

Ngân hàng SHB đang lên kế hoạch trình đại hội thường niên 2021 phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%. Năm trước, cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.