Vietinbank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 đạt 16.800 tỷ đồng, trả cổ tức 5% tiền mặt

09:43 | 16/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng nay (16/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank; mã CTG) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức).
Tại đại hội lần này, Vietinbank sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trong năm 2021 đạt 16.800 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ so với năm trước. Ngân hàng cũng cho biết lợi nhuận được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền.
 
Ngoài ra, VietinBank cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 6-10%; dư nợ tín dụng theo phê duyệt của NHNN, tăng trưởng tối đa 7,5%. Nguồn huy động vốn tăng trưởng 8-12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.
 
Viettinbank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 đạt 16.800 tỷ
Vietinbank đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2021 đạt 16.800 tỷ đồng
 
Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế của VietinBank vào năm ngoái đạt 13.255 tỷ đồng, sau khi trích các quỹ và chi trả thù lao thành viên độc lập HĐQT, lợi nhuận còn lại là 8.480 tỷ đồng. Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, ngân hàng đưa ra 2 phương án chia cổ tức như sau:
 
Phương án 1, nếu VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên mức 37.234 tỷ. VietinBank sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tương đương quy mô 1.861 tỷ đồng, đồng thời chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17,7% tương đương quy mô 6.600 tỷ đồng.
 
Phương án 2 là tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích các quỹ năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ khi đó là hơn 48.000 tỷ đồng. Trong trường hợp này, VietinBank trình cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt 5% (2.402 tỷ) và cổ tức bằng cổ phiếu là 12,6% (6.077 tỷ đồng).
 
Tại đại hội sáng nay, VietinBank gửi cổ đông thông qua tờ trình về mức thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát (BKS) bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của năm 2021.
 
Ngân hàng cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Shiro Honjo theo đề nghị của MUFG Bank; đồng thời, bầu bổ sung ông Masashige Nakazono thay thế.
 
H.A
 
Xem thêm: