Những chính sách mới nào sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2021?

Những chính sách mới nào sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2021?

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và các trường hợp tinh giản biên chế; điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ hiệu lực từ tháng 1/2021.