Thống đốc NHNN: Tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận trong cho vay kinh doanh BĐS

Thống đốc NHNN: Tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận trong cho vay kinh doanh BĐS

Với cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Thống đốc NHNN khẳng định các tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận trên nguyên tắc đảm bảo an toàn. Ngoài ra các tổ chức tín dụng khi đã cho vay các khoản vay có tài sản đảm bảo thì phải thường xuyên đánh giá lại các tài sản để nhận diện rủi ro; với các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản đảm bảo ở những địa bàn mà giá bất động sản bong bóng, tăng cao bất thường thì càng phải cẩn trọng.