Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Covid-19 là lời cảnh tỉnh cho thế giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Covid-19 là lời cảnh tỉnh cho thế giới

Tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể sau lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh có rất nhiều bài học đắt giá về ô nhiễm môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và đại dịch Covid-19 chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc phải quan tâm đến môi trường sống và sức khỏe con người.