Nhân sự thiếu ổn định, chứng khoán BOS xin tạm hoãn công bố BCTC quý III/2022

Nhân sự thiếu ổn định, chứng khoán BOS xin tạm hoãn công bố BCTC quý III/2022

Theo công bố thông tin bất thường gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cùng các Sở giao dịch chứng khoán ngày 20/10 vừa qua, Công ty Cổ phần chứng khoán BOS (ART) tiếp tục xin hoãn công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III/2022 vì thiếu chữ ký của người đại diện. Trong quý II, Công ty cũng xin hoãn với lý do tương tự.