Doanh nghiệp gỗ tìm phương án chuyển đổi số

Doanh nghiệp gỗ tìm phương án chuyển đổi số

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân, cho rằng mỗi doanh nghiệp cần tự xem mình đang ở đâu trong tiến trình chuyển đổi số để đưa ra quyết định hành động.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Ngày 22/11/2021 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2020”
5 năm tới, nền kinh số Việt Nam có thể vượt mốc 50 tỷ USD

5 năm tới, nền kinh số Việt Nam có thể vượt mốc 50 tỷ USD

Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Co. thông tin rằng năm 2021 dự kiến nền kinh tế số nước ta đạt 21 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2020, tương đương Malaysia nhưng đứng sau Indonesia, Thái Lan. Đến năm 2025, quy mô nền kinh tế số VIệt Nam có thể lên đến 57 tỷ USD.