Sửa quy định thủ tục hải quan với hàng xuất, nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh quốc tế

Sửa quy định thủ tục hải quan với hàng xuất, nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh quốc tế

(DNVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.