Hai dự án nhà ở xã hội của Địa ốc Hoàng Quân bị thu hồi

Hai dự án nhà ở xã hội của Địa ốc Hoàng Quân bị thu hồi

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo về việc rà soát các dự án đầu tư không đưa đất sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, theo đó có đến 11 dự án đã thu hồi đất, trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội của Địa ốc Hoàng Quân.