LienVietPostBank (LPB) chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ

LienVietPostBank (LPB) chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ

Ngày 26/9, HĐQT nhiệm kỳ III của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) công bố quyết nghị thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.
LienVietPostBank (LPB) chào bán xong gần 265 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ

LienVietPostBank (LPB) chào bán xong gần 265 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) sáng 27/6, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - mã: LPB) đã công bố kết quả đợt chào báo cổ phiếu ra công chúng, theo đó cho biết phân phối xong 264.999.670 cổ phiếu trên tổng số 265.000.000 cổ phiếu chào bán đợt này.