Novaland thế chấp cổ phần 2 công ty cho khoản vay 100 triệu USD

Novaland thế chấp cổ phần 2 công ty cho khoản vay 100 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) công bố thế chấp toàn bộ cổ phần, các tài khoản, các khoản phải thu trong CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát và Công ty TNHH The Forest City để đảm bảo cho khoản vay 100 triệu USD, được cấp bởi Tập đoàn Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay hợp vốn khác.
NovaGroup bán 150 triệu cổ phiếu NVL của Novaland, chuẩn bị tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn

NovaGroup bán 150 triệu cổ phiếu NVL của Novaland, chuẩn bị tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn

Mới đây, Novagroup (cổ đông lớn nhất của Novaland) đã quyết định bán 150 triệu cổ phiếu NVL với mục đích "tập trung bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các phương án xử lý trái phiếu, đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn".