Cổ phiếu Vietnam Airlines có thể thoát 'án' hủy niêm yết

Cổ phiếu Vietnam Airlines có thể thoát 'án' hủy niêm yết

Theo dự thảo sửa đổi và bổ sung Luật Chứng khoán, doanh nghiệp bị hủy niêm yết bắt buộc có thể quay trở lại sàn giao dịch nếu thuộc trường hợp đặc biệt cần duy trì niêm yết. Như vậy, khả năng cao cổ phiếu cổ phiếu Vietnam Airlines có thể thoát cảnh hủy niêm yết.