LM8 tái cơ cấu, thoái sạch vốn tại Lilama 18.1

LM8 tái cơ cấu, thoái sạch vốn tại Lilama 18.1

Trong văn bản công bố thông tin bất thường gửi ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ngày 17/11 vừa qua, công ty cổ phần Lilama18 (HOSE: LM8) đã thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 .
Giá giảm mạnh, cổ đông liên tục gom cổ phiếu KDH

Giá giảm mạnh, cổ đông liên tục gom cổ phiếu KDH

VOF Investment Limited, một quỹ thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital (mã chứng khoán: VCFM), đã mua thỏa thuận thành công 10 triệu cp của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH), thời gian thực hiện từ ngày 31/10 đến ngày 8/11.