Cổ phiếu UDC giữ nguyên diện kiểm soát

Cổ phiếu UDC giữ nguyên diện kiểm soát

Ngày 31/8 vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu với tổ chức niêm yết là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã: UDC).