Giảm thuế GTGT - Mũi tên trúng nhiều đích!

Giảm thuế GTGT - Mũi tên trúng nhiều đích!

Giảm thuế GTGT được xem là quyết sách mang tính đột phá và hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm những động lực để tạo đà tăng trưởng và bứt phá sau đại dịch COVID-19.