Chính sách thích ứng với COVID-19 của Chính phủ đã 'trả lại không gian kinh tế và quyền tự do kinh doanh cho DN'

Chính sách thích ứng với COVID-19 của Chính phủ đã 'trả lại không gian kinh tế và quyền tự do kinh doanh cho DN'

TS. Lê Duy Bình - Chuyên gia Kinh tế, Giám đốc Economica Việt Nam nhận định việc thay đổi thích ứng với dịch đã khôi phục niềm tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, trong đó có việc cam kết vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến thời điểm này đạt gần 27 tỷ USD.
G7 họp khẩn về biến thể Omicron

G7 họp khẩn về biến thể Omicron

Bộ trưởng Y tế G7 khẳng định biến thể Omicron phát hiện đầu tiên tại Nam Phi có khả năng lây nhiễm cao và đòi hỏi “hành động khẩn cấp