Giải bài toán đầu ra cho bưởi Phúc Trạch mùa Covid-19

Giải bài toán đầu ra cho bưởi Phúc Trạch mùa Covid-19

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang hết sức khó khăn. Việc tìm đầu ra cho bưởi Phúc Trạch là bài toán hết sức nan giải cho người trồng bưởi ở Hương Khê.