Luật đặc khu kinh tế sẽ tạo ra “sân chơi mới” với thể chế vượt trội

Luật đặc khu kinh tế sẽ tạo ra “sân chơi mới” với thể chế vượt trội

(DNVN) - “Dự kiến khi được thông qua, Luật Đặc khu với các cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để phát triển 3 đặc khu, tạo sự lan tỏa, tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội cũng như thử nghiệm các thể chế, chính sách mới tại Việt Nam,” Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh tại Hội thảo “Đặc khu - thể chế, chính sách và kỳ vọng thành công”.