Phó Thống đốc: Ngân hàng cũng đang

Phó Thống đốc: Ngân hàng cũng đang "đi trên dây"

Khẳng định vai trò quan trọng của ngành ngân hàng trong vực dậy nền kinh tế, tuy nhiên Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng cho biết, bản thân các ngân hàng cũng đang ở thế đi trên dây mà nghiêng về bên nào cũng chết.