Long An sẵn sàng bứt phá trong năm 2021

Long An sẵn sàng bứt phá trong năm 2021

Giữ vững vị trí dẫn đầu kinh tế vùng ĐBSCL, Long An tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” khi nhận được sự đầu tư trên mọi phương diện trong giai đoạn 2021-2025.