Dịch vụ cho thuê ông già Noel `đắt sô` dịp chính lễ

Dịch vụ cho thuê ông già Noel `đắt sô` dịp chính lễ

Trước Giáng sinh 1-2 ngày là lúc cao điểm chạy sô của ông già Noel, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này cho biết đã kín lịch các ngày 23-25/12 từ trước cả tuần, thậm chí dư âm tới 26-27/12 vẫn còn khách đặt.