Thống đốc NHNN: Cấp tín dụng đối với doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đủ điều kiện

Thống đốc NHNN: Cấp tín dụng đối với doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đủ điều kiện

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng yêu cầu chủ tịch HĐQT, TGĐ ngân hàng thương mại chỉ đạo sát sao toàn hệ thống, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có đủ điều kiện.
Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu.