Công khai thông tin để thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phát triển

Công khai thông tin để thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phát triển

(DNVN) - Nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp để góp phần thúc đẩy điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực công khai mọi quy trình, thủ tục, hiện trạng lưới điện…, và tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong quá trình ký hợp đồng đấu nối, mua bán điện.