Hàng loạt điểm nóng đất đai tại huyện Thạch Thất sẽ bị thanh tra

Hàng loạt điểm nóng đất đai tại huyện Thạch Thất sẽ bị thanh tra

Đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra, xem xét trách nhiệm của UBND các xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Thạch Hoà, Bình Yên, Tân Xã trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản; báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.