Quảng Nam sẽ có thêm tuyến đường trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế

Nguyễn Triệu 17:36 | 30/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 3231/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam.

 

Theo đó, đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp 2, việc đầu tư đường nối quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư.

Ảnh minh họa

Cụ thể, huyện Duy Xuyên sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ QL1 đến cầu Trường Giang dài 6,86 km; đoạn nối đến QL14H dài 0,63 km và cải tạo đoạn cong đầu cầu Trường Giang. Đường có tốc độ thiết kế 80 km/h, bề mặt đường rộng 10,5 mét, là dự án đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054-2005.

Cầu Trường Giang là cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tuổi thọ thiết kế là 100 năm, bề rộng cầu 14m, phần xe chạy 13m.

Dự án có điểm đầu tại Km 956-876 QL1, hướng tuyến đi mới hoàn toàn, vượt qua sông Bà Rén, điểm cuối đấu nối vào đầu cầu Trường Giang (Km 4+110 tuyến ĐH6, huyện Duy Xuyên). Tuyến nhánh có điểm đầu tại Km 2-648 của tuyến chính, điểm cuối đấu nối vào Quốc lộ 14H (nút giao giữa ĐH3 và đường Duy Phước - Cẩm Kim).

Dự án có tổng mức đầu tư 567 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Nam. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2024.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Duy Xuyên (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.