Tính thuế người bỏ hoang đất có thể ngăn chặn được nạn đầu cơ

Tính thuế người bỏ hoang đất có thể ngăn chặn được nạn đầu cơ

Ủng hộ việc đánh thuế người bỏ hoang đất, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLAW, cho biết hiện nay rất nhiều dự án đất vàng mà chủ đầu tư “xí phần” rồi không triển khai để treo hàng chục năm, hoặc nhiều người dân đầu cơ đất đai khi cứ mua xong lại để đó chờ lên giá để bán.