CIMB Việt Nam và Finhay ra mắt thẻ tín dụng thông minh

CIMB Việt Nam và Finhay ra mắt thẻ tín dụng thông minh

Mới đây, CIMB và Finhay công bố sản phẩm mới, người dùng có thể đăng ký Thẻ Tín Dụng CIMB-Finhay 100% online trên ứng dụng Finhay chỉ trong vòng 5 phút, không cần chứng minh tài chính với trải nghiệm tiện ích tiêu dùng vượt trội.