Hiệu ứng từ cú hích đầu tư công

Hiệu ứng từ cú hích đầu tư công

Việc Chính phủ đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới nhiều nhóm ngành trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phân bổ 100% nguồn vốn mà Thủ tướng giao. Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đối với các địa phương còn chậm của các dự án đường bộ cao tốc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu dồn lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu dồn lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước để “không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy”, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023.