Đơn vị nào thiết kế, giám sát thi công cho Dự án gần 1000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh?

Đơn vị nào thiết kế, giám sát thi công cho Dự án gần 1000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh?

Để thiết kế và giám sát cho Tổ hợp dự án sân golf, khách sạn và biệt thự cao cấp tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhà đầu tư đã hợp đồng với Công ty NDA (của Pháp) và Công ty Faldo Design (của Mỹ) cùng tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam để hoàn thiện và trình duyệt quy hoạch chi tiết.
Đề xuất quy định về cho thuê lại lao động

Đề xuất quy định về cho thuê lại lao động

(DNVN) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Để doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vững vị trí “đầu tàu” của nền kinh tế

Để doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vững vị trí “đầu tàu” của nền kinh tế

(DNVN) - Đặt ra những vấn đề nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước luôn là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu. Bởi doanh nghiệp nhà nước chỉ có thể thực hiện vai trò nòng cốt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bằng chính năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng.