Triển khai 5 giải pháp làm lành mạnh môi trường kinh doanh hàng hoá

Triển khai 5 giải pháp làm lành mạnh môi trường kinh doanh hàng hoá

Nhằm góp phần bình ổn thị trường, từng bước làm lành mạnh môi trường kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; đóng góp vào hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức chiều 4/1, ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường khẳng định: Năm 2024, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm.