Chân dung tân Chủ tịch HDBank

Chân dung tân Chủ tịch HDBank

Hội đồng quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) bổ nhiệm ông Kim Byoungho giữ chức Chủ tịch HDBank.