TP.HCM tìm kiếm người đi cùng bệnh nhân 1440

TP.HCM tìm kiếm người đi cùng bệnh nhân 1440

Trong số 4 người tại TP.HCM liên quan đến bệnh nhân 1440, một người được xác định mắc Covid-19, 2 người cho kết quả âm tính. Lực lượng y tế chưa thể tiếp cận trường hợp còn lại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân

(DNVN) - Cuộc đời Bác Hồ là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân.