Hội đồng Lý luận Trung ương nghe thực tiễn từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hội đồng Lý luận Trung ương nghe thực tiễn từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(DNVN) - Ghi nhận thành quả trụ cột cho nền kinh tế của PVN và tiếp thu các ý kiến đề xuất tại buổi làm việc với PVN, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và sẽ có những ý kiến, đề xuất ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí Thư có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho PVN.