Nhà báo Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Nhà báo Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ngày 26/10 đã bỏ phiếu và bầu nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam làm Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.