Truyền hình Doanh nhân: 2021 đầu tư vào đâu?

Truyền hình Doanh nhân: 2021 đầu tư vào đâu?

Kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn chịu rủi ro từ đại dịch COVID-19, trong khi ảnh hưởng của địa chính trị tác động mạnh giá dầu, giá vàng, chứng khoán... vậy năm 2021 nên đầu tư vào đâu để sinh lời tốt?