Khang Điền muốn tái sở hữu dự án hơn 6 ha tại TP Thủ Đức

Khang Điền muốn tái sở hữu dự án hơn 6 ha tại TP Thủ Đức

Khang Điền vừa thông qua kế hoạch cho một công ty con nhận chuyển nhượng 60% vốn tại một doanh nghiệp BĐS, qua đó gián tiếp sở hữu dự án 6 ha tại Thủ Đức. Đây cũng chính là dự án từng bị công ty đánh giá là không khả thi và rút vốn từ năm 2013.