Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài 1: Định hướng phát triển xanh

Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài 1: Định hướng phát triển xanh

Khu kỹ nghệ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thành lập từ năm 1963 và sau năm 1975, đổi tên thành Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của cả nước nói chung và vùng Đông Nam Bộ nói riêng, với nhiều doanh nghiệp tên tuổi. Tuy nhiên, khu công nghiệp này từ lâu đã bộc lộ nhiều hạn chế, bên trong khu công nghiệp, ngoài các nhà máy còn xen lẫn các khu dân cư sinh sống. Vì vậy, việc di dời và chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đề án mới vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 2/2024 sẽ đẩy mạnh phát triển xanh tại địa phương.