Thanh Hoá sẽ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn bằng cách nào?

Thanh Hoá sẽ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn bằng cách nào?

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh được xuyên suốt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp.
Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khu công nghiệp tại Nghệ An?

Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khu công nghiệp tại Nghệ An?

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Nghệ An. Hoạt động xúc tiến đầu tư bị gián đoạn, sản xuất, kinh doanh, vận tải, xuất nhập khẩu… bị đình trệ; nhiều đơn vị phải ngừng, đóng cửa do dịch bệnh. Việc sớm tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất trong bối cảnh “bình thường mới” là việc hết sức cần thiết.
“Kế sách” nào giúp Thanh Hóa thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn?

“Kế sách” nào giúp Thanh Hóa thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn?

Nhằm thu hút đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch thực hiện “Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025”, được kỳ vọng là một trong 6 chương trình trọng tâm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.