LienVietPostBank (LPB) chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ

LienVietPostBank (LPB) chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ

Ngày 26/9, HĐQT nhiệm kỳ III của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) công bố quyết nghị thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.