Bộ trưởng Bộ Tài chính: Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc lĩnh vực đất đai chiếm gần 97%

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc lĩnh vực đất đai chiếm gần 97%

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, khiếu kiện liên quan đến đất đai có xu hướng giảm so với trước đây nhưng vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Trong 11 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 3.000 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm gần 97%.
TS. Cấn Văn Lực: Đề xuất 10 vấn đề nóng, then chốt về tài chính đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

TS. Cấn Văn Lực: Đề xuất 10 vấn đề nóng, then chốt về tài chính đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Vấn đề tài chính đất đai tuy đã có nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), song vẫn còn nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, chưa đảm bảo tính thống nhất, khoa học. Để tháo gỡ toàn diện, TS.Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV đề nghị tập trung vào 10 vấn đề nóng, then chốt, được dư luận quan tâm.
'Bắt đúng bệnh để có đối sách phù hợp' trong sửa luật về nhà ở

'Bắt đúng bệnh để có đối sách phù hợp' trong sửa luật về nhà ở

Cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo luật còn nhiều nội dung có ý kiến khác nhau, do đó cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng, toàn diện, phân tích trên cả góc độ quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; lắng nghe lẫn nhau vì mục tiêu chung, tránh gây ra xáo trộn không cần thiết.