Miễn phí xe buýt cho phóng viên có thẻ phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Miễn phí xe buýt cho phóng viên có thẻ phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

(DNVN) - Để góp phần đảm bảo đưa tin nhanh về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội (dự kiến ngày 27 đến 28/2), cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phóng viên trong và ngoài nước đi lại.