Mở lại hoàn toàn các hoạt động vận tải

Mở lại hoàn toàn các hoạt động vận tải

Ngày 22/2, đại diện Bộ Giao thông vận tải khẳng định, ngành giao thông đang triển khai mở lại hoàn toàn các hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách nội địa và quốc tế bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ.