108 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng

108 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng cho biết, tại nhiều địa phương, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng. Hiện có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng này.
Để nhà ở xã hội đến được đúng đối tượng thụ hưởng

Để nhà ở xã hội đến được đúng đối tượng thụ hưởng

Xây dựng nhà ở xã hội là để đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân lao động. Tuy nhiên, nghịch lý xảy ra khi những đối tượng thụ hưởng chính sách lại gặp khó khi tiếp cận phân khúc nhà ở này, trong khi những người có điều kiện lại dễ dàng mua được.