Sau 3 quý lỗ ròng liên tiếp, Nam Kim (NKG) dự báo có lãi trở lại trong quý II

Sau 3 quý lỗ ròng liên tiếp, Nam Kim (NKG) dự báo có lãi trở lại trong quý II

Sau ba quý lỗ ròng liên tiếp, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) được dự báo sẽ có lãi trở lại trong quý II này khi giá vốn hàng bán cũng như giá cước tàu biển giảm mạnh. Dù vậy, tình hình kinh doanh trung hạn của doanh nghiệp vẫn dự kiến đối diện nhiều thách thức khi nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu phục hồi chậm.