Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị gì cho NĐT cổ phiếu năm 2023?

Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị gì cho NĐT cổ phiếu năm 2023?

Trong báo cáo vào đầu tháng 1/2023, nhóm phân tích từ Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) kỳ vọng với sự ổn định vĩ mô tốt hơn so với năm 2022, TTCK trong nước sẽ tiếp tục thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong năm nay. Tuy nhiên, nhóm này duy trì sự lạc quan trên tâm thế thận trọng do nhiều yếu tố biến động dự phóng trong năm.