Thêm hai ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Thêm hai ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tăng vốn điều lệ từ 3.652,8 tỷ đồng lên 4.231,2 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Đồng thời, chấp thuận việc NAB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng, trong đó: Tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.229 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tối đa thêm 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
CEO Sunshine và cựu CEO NCB ứng cử vào HĐQT Kienlongbank

CEO Sunshine và cựu CEO NCB ứng cử vào HĐQT Kienlongbank

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. Trong đó Kienlongbank sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là gồm bà Trần Thị Thu Hằng CEO Sunshine Group và ông Lê Hồng Phương cựu CEO NCB.