TP Hà Tĩnh dự chi 950 tỷ đồng xây dựng đường vành đai phía Đông

TP Hà Tĩnh dự chi 950 tỷ đồng xây dựng đường vành đai phía Đông

Dự án được đầu tư nhằm mục tiêu phát triến đô thị, kinh tế xã hội TP. Hà Tĩnh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung; mở rộng không gian đô thị thành phố, khai thác hiệu quả quỹ đất vùng ven để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Đầu tư 200 tỷ đồng để phòng cháy cho phố cổ Hội An

Đầu tư 200 tỷ đồng để phòng cháy cho phố cổ Hội An

Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX mới đây đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư bảy dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương đầu tư dự án phòng cháy,