Ngành bán lẻ đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch

Ngành bán lẻ đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch

Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp ngành bán lẻ do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa thực hiện mới đây cho thấy, tính đến thời điểm này, cả nước hiện có trên 53,8% số doanh nghiệp bán lẻ báo cáo đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch.